De bio-logische natuurwetten

Van ziektezorg naar welzijn:
het vraagt om een radicale omslag in ons denken.

Je lichaam maakt geen fouten, maar reageert op wat het aangereikt krijgt. Het helpt je te allen tijde om te overleven. De Duitse internist dr. Hamer ontdekte 5 natuurwetten die op logische wijze inzicht geven in de werking van emotie op lichamelijk functioneren. Dit is niet alleen een nieuwe zienswijze binnen de geneeskunde, het staat voor een nieuw bewustzijn. Het is het besef dat ieder organisme over een onuitputtelijke creativiteit en buitengewone, zelfherstellende vermogens beschikt.

Deze natuurwetten zijn vanuit Moeder Natuur ontstaan en niet door de mens bedacht. Ze gelden voor iedereen die op Aarde leeft, mens, dier en plant. Dus ook voor jou. Omdat het om wetmatigheden gaat hoef je er niet in te geloven. Het werkt bij iedereen op dezelfde manier, net zoals zwaartekracht, ook zonder dat jij het weet.

Bewustwording geen genezing

Door je hierin te verdiepen leer je hoe ons intelligente en oplossingsgerichte lichaam werkt. Dankzij deze bewustwording wordt jij de creator en gids van je eigen gezondheid. Je krijgt de leiding over het verloop van je ziekteprocessen terug in eigen handen. Zelf vind ik de visie van dr Hamer zeer aannemelijk en herken ik de programma’s in mijn eigen lichaam. Ik verdiep me in de biologische natuurwetten en vind de materie razend interessant maar voor mij nog te ingewikkeld om uitspraken te doen over de betekenis van jouw eventuele klachten. Ik kan je wel helpen in jouw proces als het gaat om de emoties die spelen bij je fysieke klachten.