De unieke principes van Emotie coaching:

De 8 emotiegroepen

De visie waarop de EmotieCoach methode berust gaat uit van de logica van 4 natuurwetten (Er is bestaan, alles is verbonden met elkaar, alles is altijd in beweging, er is alleen maar NU). Als je deze wetten echt begrijpt dan helpt dat jou inzien dat bepaalde overtuigingen die je hebt niet nodig zijn of gewoon niet waar!

De 8 emotiegroepen (liefde, angst, verdriet, afkeer, verbazing, vreugde, boos en schuld/schaamte) behelzen zowel positieve als negatieve emoties (de emotieladders) die in hun verschijningsvorm aangeven hoe ver iemand trouw is aan zijn of haar ware zelf.

Met een bepaalde bevragingsmethode filter ik deze emoties, zodat duidelijk wordt wat jouw binnenwereld communiceert.    

Emotie coaching is een snelle coachvorm waarbij de sturing in het gesprek komt vanuit jouw emotionele navigatiesysteem. Ik ga niet in op het verhaal maar ga via de emoties die jij op dit moment ervaart direct naar de kern. Het wordt daardoor duidelijk in welk proces je zit en welke overtuigingen niet meer dienstbaar zijn aan wie je werkelijk bent. De overtuigingen worden door jou herzien en je krijgt een hernieuwd inzicht op je innerlijk kompas. Je gaat leven vanuit wie je werkelijk bent, in plaats vanuit wie je denkt te moeten zijn.

info@mariellewetterhahn.nl

06 151 81 777

/Mariëlle Wetterhahn